Ngôn ngữ ảnh hưởng thế nào tới cách suy nghĩ?

Những người nói các thứ tiếng khác nhau không chỉ mô tả thế giới khác nhau mà có lối tư duy cũng không giống nhau. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một bộ phim hoạt hình kể về chú mèo đen trắng Sylvester, để tìm hiểu ngôn ngữ ảnh hưởng thế nào tới cử chỉ của con người.

Tiến sĩ Sotaro Kita tại Đại học Bristol, Anh, đã chiếu bộ phim hoạt hình cho một nhóm người nói tiếng Anh, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ xem, và theo dõi cử chỉ của những người này khi họ miêu tả hành động vừa được xem.

Ông nhận thấy những người nói 3 thứ tiếng này sử dụng các cử chỉ khác nhau để miêu tả cùng một sự kiện. Điều này đã phản ánh cách thức mà cấu trúc ngôn ngữ diễn đạt sự kiện đó.

Chẳng hạn, khi miêu tả cảnh con mèo Sylvester đu trên sợi dây thừng, người nói tiếng Anh dùng cử chỉ miêu tả quỹ đạo hình cung, trong khi đó người nói tiếng Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đường thẳng để diễn tả hành động đó.

Tiến sĩ Kita lý giải rằng đó có thể là do người Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ không có động từ tương ứng với từ "đu" trong tiếng Anh. Người nói tiếng Anh sử dụng động tác hình cung bởi ngôn ngữ của họ có thể dễ dàng diễn đạt sự thay đổi vị trí và quỹ đạo hình cung. Còn tiếng Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ không như thế nên những người nói tiếng này phải dùng động tác thẳng.

Tiến sĩ Kita nói: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy người nói các ngôn ngữ khác nhau tạo ra những hình ảnh không gian khác nhau của cùng một sự kiện, tương ứng với khả năng biểu đạt trong ngôn ngữ của họ. Nói cách khác, ngôn ngữ ảnh hưởng tới suy nghĩ không gian trong thời điểm giao tiếp".

Minh Thi (theo BBC)